Ranjameteenrietje.com
Persoonlijk advies nodig?


Bel 0492-775457 of bezoek onze winkel

Vandaag geopend van 09:00 tot 20:30

BewustZijn trainingen, stress verlagende workshops, school voor ZelfOntwikkeling "Your Inner Nature is You doing YOU"

Lees de Algemene Voorwaarden a.u.b. zeer zorgvuldig door. Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen (info@ranjameteenrietje.com).

De Algemene Voorwaarden van Ranja met een Rietje zijn van toepassing op elk aanbod van Ranja met een Rietje en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen Ranja met een Rietje en de klant. Door te bestellen en het vakje bij de bestelling aan te vinken, accepteer je de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Ranja met een Rietje, nadat je de mogelijkheid hebt gehad de voorwaarden te downloaden en door te nemen. Ranja met een Rietje behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Op de tot stand te komen koopovereenkomst zijn altijd de op dat moment geldende voorwaarden van toepassing.

De Algemene Voorwaarden zijn op de homepage van de website van Ranja met een Rietje(www.ranjameteenrietje.com) te raadplegen, op te slaan en te printen. 

Ranja met een Rietje is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67864848.

BTW nummer: NL857204373B01

John F Kennedylaan 2
5
612AB Eindhoven.

1. Totstandkoming van de overeenkomstDe (koop)overeenkomst komt tot stand indien door klant een bestelling bij Ranja met een Rietje wordt geplaatst en deze bestelling door Ranja met een Rietje digitaal wordt bevestigd (orderbevestiging per e-mail).

2. Prijzen en kosten

De op de website vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. 
Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Bij druk- en zetfouten is Ranja met een Rietje niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

3. Verzendkosten

Ranja met een Rietje brengt een bijdrage voor de verzendkosten in rekening. De verzendkosten worden automatisch toegevoegd tijdens de check out.
Nederland: € 3,95 per bestelling. Bestellingen boven de €60,00 worden gratis verzonden.
Verzendkosten naar overige landen kunnen geraadpleegd worden tijdens het afrekenproces.

4. Betaling

U kunt betalen via iDEAL. Betalingsverkeer loopt via Mollie, daarom dient u hen als begunstigde te zien bij het betaalproces. Ranja met een Rietje levert het artikel, nadat de betaling door haar is ontvangen. 

5. Levering

Ranja met een Rietje verstuurt binnenlandse pakketten via PostNL. Na ontvangst van de bestelling ontvangt u direct een orderbevestiging per mail. Indien de bestelde artikelen onverhoopt niet voorradig zijn neemt Ranja met een Rietje binnen 2 werkdagen contact met u op.  Zodra Ranja met een Rietje de betaling heeft ontvangen, gaan wij de bestelde artikelen voor u inpakken. Ranja met een Rietje biedt de bestelde artikelen dezelfde werkdag na ontvangst van betaling aan bij PostNL, mits de bestelling op werkdagen binnen is vóór 15.00. Wij streven hierbij altijd naar een zo spoedig mogelijke levering. Indien de levertijd de termijn van 30 dagen overschrijdt, heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden en ontvangt u het geld binnen 30 dagen terug op uw rekening. Dit geldt niet als de partijen onderling een andere leveringstermijn zijn overeengekomen.


Ranja met een Rietje is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van de bestelde artikelen door de bezorgdienst. Bij schade aan de verpakking bij levering moet u vóór opening contact opnemen met Ranja met een Rietje, bij gebreke waarvan Ranja met een Rietje niet gehouden is uw klachten in behandeling te nemen. Het kan zijn dat het product door transport schade heeft opgelopen.

6. Productaansprakelijkheid

Ranja met een Rietje is niet de producent van de te leveren artikelen en niet aansprakelijk voor gebreken in de artikelen. Bij schade als gevolg van gebreken in de artikelen, dient u Ranja met een Rietje hierover direct in te lichten, waarna Ranja met een Rietje u zal doorgeleiden naar de producent.

7. Retourneren & Ruilen

Indien (een deel van) de bestelling onverhoopt niet aan de wensen voldoet, kan de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst geretourneerd worden. Retourzendingen dienen vooraf via e-mail (info@ranjameteenrietje.com) kenbaar gemaakt te worden.
Vermeld in de e-mail in ieder geval:

  • naam
  • ordernummer
  • product
  • reden van retour

Vervolgens dien je de ongebruikte artikelen te retourneren aan Ranja met een Rietje. De retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn, de kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de verpakking (incl. labels) van het artikel onbeschadigd is en het artikel niet in gebruik genomen is en ongewassen is. Bij een retourzending, volgens de retourinstructies, betaalt Ranja met een Rietje binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen het betaalde bedrag terug. Ranja met een Rietje behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt of gewassen is, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking retour zijn gezonden. Ranja met een Rietje behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer de artikelen niet binnen 14 dagen door de klant zijn teruggestuurd. 

Als de maat of kleur van het artikel dat u besteld heeft niet naar wens is, dan kunt u dit altijd ruilen (mits voorradig). De verzendkosten hiervan zijn voor rekening van de klant. De aanvraag dient altijd vooraf via e-mail (info@ranjameteenrietje.com) kenbaar gemaakt te worden. Zodra uw aanvraag door ons bevestigd is kunt u de artikelen aan ons retour zenden.

8. Overmacht

Ranja met een Rietje is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Ranja met een Rietje en transportstagnatie.

9. Intellectueel eigendom

Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Ranja met een Rietje (www.ranjameteenrietje.com) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ranja met een Rietje te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook. De website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijke beschermd. Ranja met een Rietje is auteursrechthebbende.

10. Klachten

Ranja met een Rietje streeft naar tevreden klanten. Mocht u onverhoopt een klacht hebben dan graag een e-mail sturen aan info@ranjameteenrietje.com. Wij zullen dan in overleg op zoek gaan naar een juiste oplossing.

11. Privacy


Ranja met een Rietje vindt het belangrijk dat de door consument verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Ranja met een Rietje gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betaling transacties en bezorging van de bestelling.

12. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen Ranja met een Rietje en de klant.

Aldus opgemaakt te Helmond op 11 juni 2018.